top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzam Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się ze mną lub korzystasz z moich usług.

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego mogę przetwarzać Twoje dane;

 • w jakim celu je przetwarzam;

 • czy masz obowiązek podać mi Twoje dane;

 • jak długo je przechowuję;

 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;

 • czy przetwarzam Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i

 • czy przetwarzam Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profiluję.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które muszę przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z serwisu www.icandoit.pl.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się ze mną bezpośrednio korzystając z formularza kontaktowego.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która zakłada konto w moim sklepie internetowym.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która nabywa usługę w moim sklepie internetowym.

Szósta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się ofertą mojego sklepu internetowego dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z socialmediów. 

Część I. Informacje ogólne
Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jestem Ja, czyli Marcin Sepielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M SOLUTIONS Marcin Sepielak z siedzibą w Krakowie (30-693), przy ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer NIP: 6591511941, REGON: 387662296.

We wszelkich sprawach dotyczących moich usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się ze mną kontaktować na kilka sposobów:

E-mail: sepielak.solutions@gmail.com
Telefon: +48 696879266

Skąd pozyskuję Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieram za pośrednictwem mojej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz moja stronę internetową.

Wysyłasz do mnie pytania, prośbę o ofertę.

Zakładasz konto na mojej stronie internetowej.

Dokonujesz zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem mojej strony internetowej.

Odwiedzasz moje konta na portalach społecznościowych – Instagram oraz Facebook oraz kontaktujesz się ze mną za pomocą tych portali.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentuję Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam dane osobowe.
 
Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przeze mnie danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 
Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Moim obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do mnie, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przeze mnie, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomię wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych do mnie danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzę Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcam Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do mnie, abym mógł wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do mnie wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformuję Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podaję linki do stron internetowych innych podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcam Ciebie do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Odwiedzający moją stronę internetową

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również mój serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiem, że zaakceptowałeś moją Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystuję na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystam również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim mogę mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystam na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używam plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na mojej stronie Polityka plików cookie.

Google Analytics

Na mojej stronie korzystam z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają mi zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z mojego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robię to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z mojej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala mi bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między mną a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.


Facebook Pixel

Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałem w ramach mojej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej Strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a mną, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, mogę stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały działania, liczba i częstotliwość realizowanych działań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na moim prawnie uzasadnionym interesie, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Nie podejmuję decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

1 września 2021 opublikowałem niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu www.icandoit.pl

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu www.icandoit.pl, a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu (tj. nie posiadasz konta w serwisie www.icandoit.pl). 

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie www.icandoit.pl, a także w celach analitycznych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w moim serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji moich zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.
 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą moi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystam, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z moim serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używam plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na mojej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między mną a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy kontaktujesz się ze mną za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego, wysyłając zapytanie lub prośbę o ofertę.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę sklepu internetowego, podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłanie do mnie konkretnego pytania;

 • niezbędność czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą moi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także w przypadku zawarcia umowy i złożenia przez Ciebie zamówienia będą to również podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem mojej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.
 

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z konta w serwisie www.icandoit.pl

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz konto w moim serwisie www.icandoit.pl.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności mojego serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu założenia konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie moich praw.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą moi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a ich niepodanie skutkuje nieukończeniem procesu rejestracji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Przetwarzanie danych w ramach dokonywania zakupów w serwisie www.icandoit.pl

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy posiadasz już konto w moim serwisie www.icandoit.pl i dokonujesz zakupów oferowanych przeze mnie usług.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, aby przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na mnie jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja mojego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest mój uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie moich praw.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody,
a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą moi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem mojej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a następnie w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VI. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych www.icandoit.pl

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się ze mną za pomocą moich profili w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na moich fanpage’ach na bieżąco publikuję i udostępniam treści, oferty i rekomendacje moich usług.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem moich profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o mojej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z moimi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;

 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony
  w serwisie Facebook i Instagram  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji moich zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy: Facebook i Instagram przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z moich fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mam wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłam do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.


 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą moi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram. 

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z moimi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z moich fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłam do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

bottom of page